DESCRIPCIÓ

Afectació d’una nau industrial del sector químic per explosió en un emplaçament proper. Treballs de retirada de la coberta afectada amb contingut d’amiant, muntatge de la nova coberta i gestió del residu resultant. Recuperació del fals sostre afectat.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Alcoholes Montplet, S.A.U.
Ubicació: Barcelona
Superfície: 1.600 m²
Any: Agost 2020 – Octubre 2020
Tipus d'afectació: Parcial