DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector de la indústria manufacturera de productes de metall.  Retirada d’elements voluminosos. Neteja i descontaminació de paraments verticals i horitzontals. Retirada  d’estructura metàl·lica, bigues i panells. Reparació d’estructura existent i coberta. Treballs de pintura interiors. Repicat i reparació de paviment.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: J. Clape, S.A.
Ubicació: Sabadell
Superfície: 750 m²
Any: Juny 2019
Tipus d'afectació: Parcial