Recuperació de nau sinistrada per incendi. Comercial Noble, Ripollet

DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector de la industria manufacturera de productes de neteja. Neteja i descontaminació de tots els elements afectats pel sinistre, maquinaria, sistemes de conductes, dipòsits, paraments verticals i horitzontals i paviments. Retirada de tot el material voluminós considerat inert. Reconstrucció de façana exterior. Enderroc de parament vertical interior, falç sostre i sostre de xapa i reconstrucció dels mateixos. Retirada de les instal·lacions i conductes inservibles i posterior col·locació dels nous.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Comercial Noble, S.L.
Ubicació: Ripollet
Superfície: 1.000 m²
Any: Setembre 2020 – Febrer 2021
Tipus d'afectació: Parcial