DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques. Retirada d’estructures metàl·liques i elements de coberta. Neteja i descontaminació de banals i paviment. Enderroc de paraments verticals i neteja de perímetre. Posterior gestió de tots els residus procedents de l’enderroc.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Fulmar EQ
Ubicació: Seva
Superfície: 702 m²
Any: Agost 2018 – Setembre 2018
Tipus d'afectació: Total