DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector industria manufacturera de productes de fusta. Retirada de tot el material voluminós i maquinària afectada per l’incendi. Neteja i descontaminació de la totalitat de la nau. Retirada de coberta existent amb contingut d’amiant, col·locació de nova coberta de xapa simple i gestió dels residus resultants. Reconstrucció de tota la estructura metàl·lica que forma part de la nau industrial. Recuperació del altell de la nau així com dels paraments verticals i horitzontals de la totalitat de la nau . Treballs de pintura de la totalitat de la nau. Retirada i posterior instal·lació dels nou sistema elèctric.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Fusteria Decoració Romero, S.L.
Ubicació: Canovelles
Superfície: 500 m²
Any: Octubre 2019 – Abril 2020
Tipus d'afectació: Parcial