Recuperació de nau sinistrada per incendi. Proquibasa, Barcelona

DESCRIPCIÓ

Explosió en una nau industrial del sector químic. Neteja i descontaminació general de tot el recinte. Neteja criogènica de la zona del moll de carga i la totalitat de maquinària existent. Retirada de maquinaria i camions afectats pel sinistre. Desgasificació, neteja i retirada de dipòsits de grans dimensions i tonatge. Recol·locació dels nous dipositis realitzant recolzament amb sorra i encoratges específics, reparació de boques d’accessos als mateixos i subministrament i col·locació de tapes de formigó armat d’accés a la zona. Recuperació de les estructures afectades, canals de formigó, marquesines, estructures dipòsits i tancs, estructura bàscula, llosa de formigó, pilars i paraments verticals. Retirada de cobertes amb contingut d’amiant, col·locació de noves cobertes i gestió del residu resultant. Treballs d’acabats de pintura de la totalitat de la nau.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Productos Quimicos Barcelona, S.A.
Ubicació: Barcelona
Superfície: 3.800 m²
Any: Març 2020 – Desembre 2020
Tipus d'afectació: Parcial