Projectes de sinistres per incendis

Establim un protocol d’intervenció per reduir els temps d’actuació i disminuir així l’impacte en el negoci i l’activitat de l’empresa