smsavall Recuperació d'espais

RETIRADA D’AMIANT DE FORMA SEGURA I IMMEDIATA

Retirada d'amiant, SM SAVALL

Especialistes en la retirada de materials que contenen amiant

Retirada d'amiant, SM SAVALL

Tractament i gestió
completa del residu

Retirada d'amiant, SM SAVALL

Empres inscrita en el RERA
(Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) amb el numero 41/AB/17

Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais

L’asbest, també anomenat amiant, el trobem present en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de la construcció.

El nostre equip tècnic esta altament qualificat per a la realització d’aquestes tasques. Com marca la normativa vigent, segueixen el protocol de seguretat i salut per assegurar que l’espai sinistrat queda totalment descontaminat de residus perillosos i es realitzen les corresponents mesures ambientals que ho acrediten.

Disposem de diversos plans de retirada d’amiant segons les necessitats del client:

  • Pla genèric d’urgència incendis.
  • Pla genèric d’urgència catàstrofes naturals i altres sinistres.
  • Pla genèric d’urgència general.

Aquests plans amb caràcter d’urgència ens permeten iniciar l’actuació amb rapidesa sense haver d’esperar.

  • Plans específics: Elaborem plans específics per actuacions de més complexitat en les quals es necessari adoptar mesures addicionals als plans genèrics.
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais
Retirada d'amiant, SM SAVALL recuperació d'espais

SUBVENCIONS PER LA RETIRADA D’AMIANT

L’Agència de Residus de Catalunya ofereix ajudes per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Des de SM SAVALL oferim un assessorament i un estudi personalitzat per a l’obtenció de subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir més informació poden accedir al següent enllaç per veure les convocatòries obertes d’ajudes: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-amiant