GESTIÓ I COORDINACIÓ DE GRANS SINISTRES

ESTRUCTURES DE GRAN DIMENSIÓ

Coordinació de grans sinistres per incendis
Coordinació de grans sinistres per incendis

Professionals tècnics en la resolució d’incendis

Realitzem un estudi fotogràfic i aeri de la situació de la instal·lació. Disposem d’equips fotogràfics així com drons per fer un estudi aeri i una avaluació de riscos sense témer danys personals o materials. Fem una valoració de l’actuació immediata y realitzem un estudi de seguretat per evitar riscos tals com despreniment, danys, caiguda d’elements o vessament de productes tòxics o inflamables.

Tot el nostre personal està altament qualificat i format en les diverses tasques específiques a realitzar, com en la prevenció dels riscos laborals.

Per ampliar la informació i visualitzar els vídeos de les nostres actuacions en sinistres d’estructures de gran dimensió, cliqui aquí.

Coordinació de grans sinistres per incendis