smsavall Recuperació d'espais

COBERTES

A més de les actuacions en sinistres per incendis a SM SAVALL també estem especialitzats en la recuperació de naus que han sofert desperfectes a causa de desastres naturals.

Actuem en les primeres 24 hores després del sinistre per assegurar la zona afectada i evitar el despreniment i col·lapse de les estructures esdevenint en danys majors.

Recuperació d'espais afectats per desperfectes naturals
Recuperació d'espais afectats per desperfectes naturals

RETIRADA I SUBSTITUCIÓ DE COBERTES

La nostra empresa està especialitzada en la retirada i substitució de cobertes de tot tipus, el principal element afectat en aquests tipus de sinistres.

Determinem quin és el material més adient segons les necessitats del client i la normativa vigent.

Recuperació de cobertes afectades per desperfectes naturals, SM SAVALL

Col·locació de coberta de 1.500 m2 de panell Sandwich de doble xapa amb aïllament de llana de roca sobre estructura metàl·lica nova.

Recuperació de cobertes afectades per desperfectes naturals, SM SAVALL

Retirada de coberta de 5.000 m2 formada per plaques doblades de xapa simple i uralita amb aïllament de llana de roca. Posterior col·locació de coberta tipus panell Sandwich PIR de xapa.

Recuperació de cobertes afectades per desperfectes naturals, SM SAVALL

Retirada de coberta de 4.000 m2 formada per plaques d’uralita i posterior col·locació de coberta tipus panell Sandwich de doble xapa amb aïllament de llana de roca.