Com actuem davant d'un sinistre

Establim un protocol d’intervenció per reduir els temps d’actuació i disminuir així l’impacte en el negoci i l’activitat de l’empresa

Succés del sinistre i la companyia designa un pèrit.

Et facilitem la contractació d’un pèrit de part al qual es delegaran aquestes funcions.

Estudi de la pòlissa d’assegurances i verificació dels danys.

Aplicació de tècniques valoratives i anàlisi dels recursos.

A SM SAVALL iniciem les tasques de recuperació de l’espai sinistrat.

Organitzem el pla de treball a seguir.

Desenvolupem el projecte d’enginyeria.

Valoració de pressupostos amb la companyia.

Els nostres especialistes duen a terme les tasques de neteja i d’enrunament.

Procés de reconstrucció de la totalitat de la nau sinistrada.

Recuperació d'espais, smsavall

Servei integral davant d'un sinistre

Gestions administratives

 • Tràmits de sinistres
 • Defensa de l’assegurat
 • Peritatge del sinistre
 • Elaboració de documentació específica
 • Resolució d’incidències
Servei integral sinistres, SM SAVALL

Actuacions en el lloc del sinistre

 • Estudis aeris
 • Especialistes en apuntalaments estructurals al llindar del col·lapse
 • Neteja industrial
 • Consolidació de façanes i cobertes
 • Enderrocs parcials i complets
 • Reconstrucció de naus
 • Projectes
 • Nova construcció de naus industrials
 • Tanca perimetral de seguretat d’urgència
 • Desmantellament de grans estructures
 • Retirada d’elements de fibrociment i cobertes
Servei integral sinistres, SM SAVALL