Neteja tècnica amb rapidesa i professionalitat

Establim un protocol d’intervenció per reduir els temps d’actuació i disminuir així l’impacte en el negoci i l’activitat de l’empresa

NETEJA TÈCNICA INDUSTRIAL

Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial

Comptem amb una àmplia experiència en la neteja de naus i màquines cremades per incendis, i instal·lacions que requereixin de manteniment.

Actuem amb rapidesa i professionalitat per recuperar i rehabilitar l’espai així com les màquines sinistrades. Un dels factors més importants a tenir en compte en aquests tipus de sinistres és l’aparició de la corrosió. Per aquest motiu, la nostre empresa actua en les primeres 24h per aturar aquest procés i reprendre el més aviat possible l’activitat de la teva empresa minimitzant així els danys de l’incident.

Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial
Neteja tècnica industrial

Apostem per una neteja eficient i respectuosa amb el medi ambient.

T’escoltem i t’assessorem sobre el mètode de neteja industrial que més s’ajusta a la teva situació.

Respecten el medi ambient

No fan malbé les superfícies

Sense productes químics

Resultats duradors

TIPUS DE NETEJA

NETEJA CRIOGÈNICA

Aconseguim resultats més ràpids, òptims i visibles en la neteja de motors i circuits elèctrics. Arribem, fins i tot, a cavitats i forats poc accessibles amb altres mètodes.

Neteja criogènica

NETEJA MANUAL

Excel·lent opció per netejar aquelles màquines grans i pesades que no es poden desmuntar i que requereixen d’una rehabilitació o manteniment periòdic.

Neteja manual

NETEJA AMB AIGUA CALENTA

Eliminem vernissos, pintures i l’òxid del ferro. Tècnica especialment eficaç en greixos, olis, resines, sals solubles i clorurs, així com en la reparació de superfícies de formigó.

Neteja amb aigua calenta

NETEJA AMB VAPOR D’AIGUA

Desinfectem i eliminem gèrmens i microorganismes sense necessitat de detergents o químics. Resultats perfectes independentment del nivell de brutícia o gruix de residus en qualsevol superfície.

Neteja amb vapor d'aigua

NETEJA AMB SORRA

La millor opció per a la restauració de superfícies com parets, façanes i sostres, hagin patit o no un sinistre. Eficaç en l’eliminació de restes de pintura o grafits d’estructures metàl·liques..

Neteja amb sorra

DESINFECCIÓ I ESTERILITZACIÓ AMB OZÓ

Procés d’eliminació de mals olors i de tota classe de microorganismes que puguin resultar en l’ambient o en les superfícies, encara haver realitzat una neteja exhaustiva, amb ozó. Producte que no deixa residus químics i realitza la funció de desinfecció i eliminació de patògens.

Desinfecció i esterilització amb ozó