Recuperació de nau sinistrada per incendi, Hyunday Blanes

DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector de l’automoció. Retirada de tots els elements voluminosos afectats. Enderroc de coberta, gestió i descontaminació d’amiant. Retirada de falç sostre. Neteja i descontaminació de la maquinaria existent, paraments verticals i horitzontals, paviments i façanes. Retirada i reconstrucció de paviment existent. Treballs de pintura de paraments horitzontals i verticals i paviment. Instal·lació de la nova xarxa elèctrica, aire comprimit i anti-incendis.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Inmar 2012, S.L.
Ubicació: Blanes
Superfície: 1200 m²
Any: Gener 2019 – Maig 2019
Tipus d'afectació: Parcial