Recuperació de nau sinistrada per incendi. Novestec – Moià, S.L., Moià

DESCRIPCIÓ

Incendi en el sector de la industria manufacturera de mobiliari. Neteja i descontaminació de la zona afectada pel sinistre, paraments verticals i horitzontals i paviment. Retirada de banal i ferralla existent. Reconstrucció de paraments verticals. Enderroc i reconstrucció de falç sostre, pilars i jàsseres. Enderroc de coberta amb contingut d’amiant, col·locació de la nova i gestió del residu resultant. Retirada de les instal·lacions i conductes inservibles i posterior col·locació dels nous. Treballs de pintura de la totalitat de la nau.

DETALLS DEL PROJECTE

Categoria:
Client: Novestec – Moià, S.L.
Ubicació: Moià
Superfície: 780 m²
Any: Febrer 2020 – Maig 2020
Tipus d'afectació: Parcial