Works

  • Retirada d'amiant Obres Mared Tossa, Barcelona

    Obres Mared Tossa

    Retirada d’amiant i gestió dels residus reultants. Obras Mared 2007, S.L., Barcelona.